Twitter New Home Page

טוויטר משיקה עמוד בית חדש

מוקדם יותר השבוע הודיעה טוויטר כי היא מחליפה את עיצוב עמוד הבית שלה בפעם השנייה בתוך פחות משנה. הפעם מנסה החברה לפתור את בעיית הנטישה הפוקדת אותה לאחר שבסקרים שהתפרסמו לאחרונה נראה כי מעל ל-50% מהמשתמשים שפתחו חשבון בטוויטר, נטשו את השימוש ברשת בתוך פחות מחודש.