Tulane University

לעקוף את ה-Captcha

חוקרים פרסמו בארצות הברית דרך חדשה כיצד לעקוף את הקאפצ’ה הקולי, וכעת ניתן רק להמתין לשמוע כיצד גורמים זדוניים ינצלו את הידע לטובתם.