trojan horse

אבטחת מידע

אנדרואיד חשוף

סוס טרויאני חדש מסתובב בעולם האנדרואיד, המנצל את החיבור לאינטרנט של המכשיר לשלוח ולקבל מידע ממפעיליו. עידן חדש, או המשך מגמה, שוק האנדרואיד סופג מהלומה.

אבטחת מידע

התראת אבטחה: סוס טרוייאני למקינטוש

סוס טרוייאני מבוסס ג'אווה העושה שימוש בחשבונות דואר אלקטרוני ופייסבוק מאיים לגזול את פרטיכם האישיים גם בסביבת העבודה למק. התוכנה שנתגלתה על ידי אתר אבטחת המידע SecureMac עשויה לפגוע גם במשתמשי חלונות, דבר שעשוי להגדיל משמעותית את התפשטותה