Storwise v7000 Unified

סיפורים מחדר השרתים [פרסים]

כל מי שעבד איי פעם בתחום ה-IT מכיר לפחות איזה סיפור אחד הזוי לחלוטין שקרה לו בהקשר לחדר השרתים או חוות השרתים בארגון. שתפו אותנו בסיפור שלכם וזכו בפרסים