Start-Up Nation Central

אינטרנט

ממענקים ועד יוזמות בינלאומיות: אתר חדש מרכז את כל התוכן הטכנולוגי הקשור לנגיף הקורונה

זירת התוכן, Corona Tech Israel, מרכזת עדכונים על חדשנות טכנולוגית, חברות ישראליות עם פתרונות ייעודיים, הזדמנויות מימון, גישה למענקים ומידע על הדרכים בהן מתגייסת קהילת החדשנות הישראלית למאבק העולמי בנגיף הקורונה