Social Spam

מדיה חברתית

ספאם חברתי

חברת Message Labs פרסמה השבוע דיווח לפיו רמת הספאם עלתה ב-20% בחודשיים האחרונים לרמה של 90.4%. כלומר, 9 מתוך 10 מיילים שאתם מקבלים הם ספאם. העלייה משמעותית הזאת נזקפת לזכות השימוש ההולך וגובר ברשתות החברתיות כאמצעי הפצה לדיוור ופרסומות זבל.