social media tax

המותג שלכם והמס על המדיה החברתית

אחד הנושאים הקשים להתמודדות עבור העוסקים בשיווק או שירות בכלל ובמדיה החדשה בפרט הוא שיח שלילי. אזכורים בנוגע לשירות הלקוי הניתן על ידי חברות, או מוצר שלקוח התאכזב ממנו ודוגמאות רבות נוספות לחוסר שביעות רצון של הלקוח. איך מתמודדים ומה עושים? מני בן-עדי מסביר