Rooly Eliezerov

Gigya מגייסת 25 מיליון דולרים [גיוס]

החברה הישראלית המאפשרת לאתרים, שירותים ואפליקציות להוסיף שכבה חברתית על פני המוצר הקיים, מודיעה על השלמת סבב גיוס בסך 25 מיליון דולרים.