redmine

תוכנה

מי מנהל פרויקטים עם מערכת לניהול פרויקטים?

זה אולי נשמע בנאלי אבל פרוייקט שמנוהל גרוע, נדון כמעט מראש לכישלון. לא משנה כמה הרעיון טוב וכמה האנשים מוכשרים, ניהול גרוע משמעותו אי עמידה בזמנים או ביעדים, חוסר תיאום בין חברי הפרוייקט, תקשורת לקוייה, ציפיות שונות ואווירת תוהו כללית נוסח בבל. זהר ארד ממליץ לכם על כמה מערכות שונות לניהול פרויקטים שיעשו לכם קצת סדר בחיים.