Randon hacks of Kindness

RHoK – הטכנולוגיה בשירות נפגעי אסונות (וידאו)

עד כמה שטכנולוגיה יכולה להרוס, בעת אסון, היא יכולה גם להציל חיים. אירועי ה-RHoK הנערכים ברחבי העולם, אוספים יחדיו מומחים לניהול סיכונים ומהנדסי תוכנה במטרה לנסות ולפתור כמה מהבעיות הגלובליות ולהקל על נפגעי האסונות באמצעות פיתוחי תוכנה חדשניים. בסוף השבוע האחרון, נערך אירוע RHoK בישראל שם ניסו למצוא פתרונות למצוקות שונות ובעיקר להתמודדות עם בעיית השריפות בכרמל.