privacy in facebook

מדיה חברתית

האם אתם מכירים את כולם?

יותר מ-400 מליון משתמשים ברשת פייסבוק, אך חיילים עדיין מעלים מידע שלפעמים עלול לפגוע בהם או בבטחון המדינה. יובל שושן ממחיש את הסיכונים באמצעות משתמש פיקטיבי שהקים ונותן מספר טיפים להגנה על הפרטיות.