nintendo WII

על משווקים ופיראטים

איתי חורב על החנויות שמוכרות לנו קונסולות פרוצות, על השירות הגרוע שהן מרגילות אותנו לקבל ועל פתרון אפשרי למצב