Motorola Airdefense

מוטורולה מציגה פתרון לבדיקת אבטחה ברשתות אלחוטיות

חברת מוטורולה הכריזה על פתרון אבטחה חדש לרשתות אלחוטיות אלחוטית אשר נקראMotorola AirDefense Wireless Vulnerability Assessment solution ומאפשר לאבחן ולבדוק מרחוק את נקודות הגישה החשופות לפריצה, באמצעות הדמיית התקפות אקטיביות של פורצים ומאפשר למנהל הרשת לבחון את הנקודות הרגישות ברשת, כגון מאגרי המידע של מנויים.