microUSB

מובייל וגאדג'טים

הסוף לפלונטר?

באיחוד האירופי הודיעו על אימוץ תקן אחיד לכל המטענים של המכשירים הסלולריים ולכל כבלי סנכרון המידע. האם בכך הגיע הסוף לפלונטר הכבלים? האם נוכל סוף סוף להשתמש במטען אחד לכל המכשירים?