Microsoft Live Labs Photosynth

גם למיקרוסופט יש Wave

אחרי היציאה המוזרה של מיקרוסופט הודו בדמות הרשת החברתית Windows Live Planet, סניף נוסף של מיקרוסופט, הפעם בבריטניה, מרים את ראשו מעל לביצה התאגידית ומשיק את אתר Microsoft Wave. בניגוד לקונוטציה הראשונה שקופצת לראש, האתר החדש אינו מתכוון להתחרות בפלטפורמת ה-Wave החדשה של Google, אלא להוות אתר המרכז את החידושים והמחקרים של מיקרוסופט בנושאי הטכנולוגיה השונים.

אירועים

VisitThinkNext09 – Photosynth

שי ממיקרוסופט הציג בפנינו בדמו קצר את היכולות של טכנולוגיית ה-Photosynth וחשף בפנינו פתרון נוסף שמתחבר אליו בשם Geosynth. הפתרון החדש מאפשר תיוג גיאוגרפי ובניית מודלים תלת מימדיים של ערים ומיקומים גיאוגרפיים אחרים בהתבסס על טכנולוגיית הרינדור התלת-ממדי של Photosynth.