Medal of Honor

משחקים

משחקי וידאו זה לילדים קטנים

עצוב להודות בזה, אבל נראה שלמרות כל ההתקדמות שלהם בשנים האחרונות, משחקי הוידאו עדיין מפגרים מאחורי כל מדיום אחר מבחינת היכולת שלהם לעסוק בנושאים רציניים ובכלל צריכים להתבגר