life in a day

יום אחד על כדור הארץ

מאז ספטמבר 2008, עובר הבמאי והיוצר קייל רודיק על פרוייקט One Day On Earth, התיעוד השלם ביותר האפשרי על החיים על פני כדור הארץ במהלך 24 השעות של יום אחד. האם אתם חשים שיש לכם מה לתרום לתיעוד הזה? שיש לכם נקודת מבט יחודית או אמירה מענינת שתשרת את ההסטוריונים של המאות הבאות בבואם לחקור את החיים ב 2010?