Karim Rashid

CES 2010: סיכום מסיבת העיתונאים של ASUS

מסיבת העיתונאים הראשונה של הכנס השנה, הייתה של חברת ASUS. החברה לא הייתה צפויה לספק הכרזות משמעותיות אך חשפה קונספט עתידי שידע איזה מידע אתם רוצים ולספק לכם אותו, בהתבסס על מידע שנאגר במערכת יחד עם שירותים מבוססי מיקום.