Israelאחריות

Airbnb מעלה הילוך בארץ הקודש

הסטארטאפ שהפך את הסיבלוט לטרנדי, רווחי ושכיח מגלה עניין מוגבר בארץ, ובייחוד בתל אביב. במהלך השבועות הקרובים יקיים airbnb מסיבת עיתונאים בישראל ובימים אלה מבקרים בארץ נציגים רשמיים מטעמו