iPhone 3GS Video

NewsgeekTV – מלחמת האייפונים

עמית כהן ברזין שם את ידיו על שלושה מכשירים אייפון מדורות שונים ויצא לבדוק מה באמת ההבדלים. בסרטון הוידאו שלפניכם, סוקר עמית את המכשירים השונים, תוך התמקדות במכשיר האייפון 3GS והתכונות החדשות שלו.