ice cream sandwich

גוגל: גרסת האנדרואיד הבאה תעבור לוקליזציה לכל מדינה; בישראל – אנדרואיד 5.3 מקופלת

אחרי אינסוף שמועות, גוגל מאשרת: גרסת אנדרואיד 5.3 תעבור לוקליזציה בכל מדינה וטריטוריה בה תושק; לצד הפיצ’רים והתכונות הייחודיים לכל איזור, צפוי גם שם קוד מקומי לכל גרסה