Huang Jen-Hsun

האייפד – שחייה במים כחולים

מכשיר הטבלט של אפל זוכה כבר למעלה משנה לקצב מכירות הולך וגובר. בינתיים המתחרים מציגים מוצרים שאפתניים אך מסיבה כלשהיא הם לא מצליחים להתקרב לאייפד.