goole rank

עלייתו ונפילתו של ה-Google Authorship

לפני מספר שנים הכריזה גוגל על שינוי של ממש בנוגע לקטלוג תכנים על בסיס מי שכתב אותם. במבחן המציאות הפתרון נכשל, אבל יש לו השפעה על דירוג אתרים עד היום וכדאי להכיר אותו