future of search

העתיד של החיפוש על-פי גוגל

מריסה מאייר, סגנית נשיא בגוגל האחראית על תחום החיפוש, ביקרה השבוע בישראל ועצרה בחיפה כדי לתת כמה מילים על עתיד החיפוש על-פי גוגל. ההרצאה המלאה בוידאו כאן בפנים.