free content

Tumblr נכנסת לעסקי העיתונות?

טאמבלר שוכרת שני עובדים שישמשו ככתבים במשרה מלאה. מה בדיוק ניתן לסקר דרך טאמבלר ומדוע החליטה החברה לבצע צעד כה מוזר?