Flash of Genius

אפל משחקת אותה גנגסטר

מסתבר שהמילה “אנדרואיד” היא אחת מהמילים האסורות לשימוש בחנות האפליקציות של אפל. במייל הנראה כלקוח מסרט גנגסטרים הוליוודי, מאיימת החברה על מפתחי אחת האפליקציות בחנות כי במידה ולא יסירו את המילה אנדרואיד מתיאור האפליקציה, דברים לא נעימים עלולים לקרות ל… “זמינות” האפליקציה שלהם בחנות.