facebook deal

החל ממחר – פייסבוק גם במייל

לפייסבוק יותר מחצי מיליארד משתמשים אשר מעבירים את מירב זמנם מול הרשת החברתית, ונראה שההכרזה הבאה תנסה להשאיר אותם באתר אפילו יותר. לאחר שהשחקניות האחרות נכשלו בהקמת רשת חברתית, פייסבוק רוצה לחדור לשוק הנשלט על ידן.