empire avenue

אתר חדש מציע: להשקיע בחברים

אתר חדש שעודנו בשלבי בטא מתעתד להציע לכם להשקיע במניות המכמתות את הפופולאריות המקוונת של אנשים וחברות. בינתיים הכסף וירטואלי, אך באתר מקווים בקרוב לשלם לאנשים על דעותיהם