Electric cars

היי-טק ו-IT

טלדור תשתף פעולה עם בטר פלייס: מתכוונת להחליף עשרות כלי רכב להנעה חשמלית כבר ב-2011

חברת טלדור מערכות מחשבים, חתמה על הסכם לשיתוף פעולה עם חברת בטר פלייס (Better Place) והודיעה על הצטרפותה לפיילוט להתקנת עמדות טעינה לרכבים חשמליים באתרי טלדור ובחלק מבתי העובדים.