e-mail. email manners

נימוסים והליכות – גם בדוא”ל

גם במדיום הוירטואלי אנחנו נדרשים לכללי התנהגות ונימוס מסוימים. עדי לשם חוזרת שוב לבדוק את נושא הדוא”ל ושואלת אלו מנהגים מיותרים השתרשו אצלנו בכל הנוגע לגביו.