Core Configurator

המומלצים: Core Configurator 2.0

מי מכם שנגע אי פעם בהתקנת Core של Windows Server 2008 יודע עד כמה התחזוקה שלו יכולה להיות ארוכה ומתסכלת. מפתח ישראלי, הציג בתחילת החודש גרסה חדשה לאפליקציית ה-Core Configurator המאפשרת לעשות את כל הפעולות היומיומיות הכרוכות בתפעול שרת ה-Core באמצעות GUI בסיס, פשוט ונוח.