College of Management

אז מה יהיה עם טוויטר?

לקראת ביקורו הקרב של ביז סטון בישראל, דביר רזניק מהרהר בקול בעבר, הווה ועתיד של השירות עידכונים ששינה את חיינו, ושולח 4 שאלות למייסד טוויטר.