books rights registry

על מדף הספרים של גוגל

לפני כמה שנים, חשבנו כולנו שגוגל עושה מלאכת קודש בסריקת הספרים למאגר. הארכיון הנגיש לכל העולם (באמצעות שירותיה האדיבים של גוגל), נראה כהתגשמות חלום. אך היום, לרבים הפך החלום לסיוט. האם ייתכן שחברה אחת תחזיק מאגר בלעדי של ספרים?