Best Free Vpn

דברים שרואים משם – לא רואים מכאן

היום יותר מתמיד, אנחנו פונים אל האינטרנט לצריכת תכנים, אז איך זה שכל שירותי התוכן הגדולים ביותר באינטרנט בכלל לא זמינים בישראל? נדב דופמן-גור יצא לבדוק את התופעה וחזר עם מסקנות מעניינות במיוחד.