Anti-Theft 3.0

אינטל וכפתור ההשמדה העצמית

נחשף כי במשפחת המעבדים הבאה עליה אינטל תכריז בתערוכת CES2011 חבוי מתג להשמדה עצמית מרחוק. האם מדובר בפתרון נגד גנבים או נשק להשמדה המונית? תחליטו בעצמכם.