all the rumors about ipad 2

מחכים לאייפד 2

בשבועות האחרונים עקבנו בקפידה אחר שלל השמועות שיוחסו להשקת דגמו השני של מכשיר האייפד. ממועד ההשקה ועד לחיישנים ולרזולוציית המכשיר, ליקטנו את כלל הדיווחים שהתפרסמו במטרה לייצר תמונה קרובה ככל הניתן לזו שעתידה לבסוף להתקיים במציאות. את המידע שנאסף בחנו לאור ניסיון העבר של אותו מקור. שמועות שהגיעו ממקורות שאינם אמינים נותרו בחוץ, אלו שזכו לביסוס והעידו על רף מהימנות גבוה נכנסו לשיקלול הסופי.