Horizons Ventures

הסטארטאפ הישראלי Meekan מגייס 870 אלף דולר [גיוס]

לקבוע פגישה בין 3 משתתפים עשוי להתגלות ככאב ראש רציני. אז מה נגיד על קביעת פגישה בין 15 משתתפים באזורי זמן שונים? הסטארטאפ הישראלי Meekan, שמנסה לפתור את הבעיה הזו בדיוק, הודיע על גיוס 870 אלף דולר