תכניות אירוח

למה לנו אין כאלה מנחים?

לארצות הברית יש מנחה תכניות אירוח גיימר שלא מהסס לשחק ב-PS3 בשעות הרייטינג הגבוה ביותר. רן גת חושב שגם לנו מגיע אחד כזה, לפחות