שרת צדק לקוח

השרת המושלם לכתיבת אפליקציות צד-לקוח

האם קוד צד-לקוח חייב לרוץ רק בדפדפן? לכאורה, לפי השם, כן. אך גישה צרה זו, שהיא ביסודה של ההפרדה הארכיטקטונית בין צד-שרת לצד-לקוח, מרגישה מיושנת. למה הגישה הזו צריכה להשתנות, ובמה אפשר להחליפה, בכתבה הבאה