שירות המיפוי

תעלומת Google Street View והבחור העירום

שירות מיפוי הרחובות של גוגל הגיע לגרמניה. אחרי גופות בברזיל ומעשי קונדס של ילדים בבריטניה מציגה המדינה החדשה את המענה שלה לשירות המיפוי באמצעות בחור ערום שרוע בתא המטען של רכבו