שובה של הרשת

תחייתו של ה-Web 1.0?

הניחו לוואטאסאפ וחזרו לצ’ט, עזבו את דרופבוקס ונקו את האבק מכונן התקליטורים. ה-Web 1.0 עושה קמבק, השאלה היא – למה?