רשתים

כספים בענן – השפעת מחשוב ענן על הכלכלה

כניסתו המהירה של מחשוב הענן לשוק הארגוני עשויה לשנות לחלוטין את המפה הכלכלית של שוק ה-IT ואולי אף להחזירנו לתקופות בהן נאלצנו לרכוש את כל הפתרונות מספק יחיד. רונן נדלר צופה שינויים