רשימת חברים

מדריכים

פייסבוק – המדריך לשמירה על הפרטיות – חלק ב

בחלק הראשון סקרנו את חמשת הכללים החשובים הראשונים המרכיבים את המדריך לשמירה על הפרטיות בפייסבוק. טיפים כמו הפרדת רשימות חברים, הגדרות הניראות בתוך הפייסבוק ובעולם החיפוש והגדרות המידע שנחשף בביצוע שינויים. בחלק השני והמסכם, מורן בר ממשיכה בעצות בנוגעות לפרטיות בעת שימוש באפליקציות, הבחירה בחשיפת רשימות החברים, הפירסומים על הקיר ותרומת האלבומים לשמירה על הפרטיות. לגזור ולשמור.