קהילת פיתוח

אירועים

כנס IDCC – אלטרנטיבה קהילתית בעולם של מיקרוסופט

בדרך כלל אנחנו רגילים שכנסים טכניים מקצועיים מאורגנים על ידי גופים שיש להם אינטרס. לכן אנחנו לא מופתעים לגלות בכנס, שנושאי ההרצאות ותוכנם, כוללים מידה לא מבוטלת של תוכן שיווקי. בחודש ספטמבר יערך בארץ כנס IDCC 2009 שלמרות שהוא עוסק בנושאים טכניים של פיתוח, הוא איננו מאורגן על ידי גוף מסחרי, או עמותה, אלא על ידי הקהילה עצמה.