צ'ק-אין בצה"ל

Check-In בצה"ל

בהמשך למלחמה של צה”ל נגד רשתות חברתיות על מנת להגן על ביטחון המידע, לאחרונה חיילים ביצעו Check-In בבסיסיים צבאיים במרכז הארץ. הדבר אינו מפתיע כלל, ואף היה צפוי מאוד.