ציפי לבני

אין מצייצים בזמן ישיבה

בפרלמנט בהולנד נאסר על החברים לצייץ בעת משא ומתן במליאה. בארץ רק מיעוט חברי הכנסת מצייצים אבל אולי עדיף כך