צד לקוח

Westend61/ Getty Images Israel

למי אכפת מאבטחת מידע בצד לקוח?

באופן תאורטי לא אמורים להיות חורי אבטחה בצד לקוח, משום שהקוד והפעולה שלו אמורים להיות גלויים לכל, אך מתברר שיש פרקטיקות פיתוח בצד הלקוח שעלולות לגרום לבעיות קשות. אז איך מונעים אותן?

פיתוח

השרת המושלם לכתיבת אפליקציות צד-לקוח

האם קוד צד-לקוח חייב לרוץ רק בדפדפן? לכאורה, לפי השם, כן. אך גישה צרה זו, שהיא ביסודה של ההפרדה הארכיטקטונית בין צד-שרת לצד-לקוח, מרגישה מיושנת. למה הגישה הזו צריכה להשתנות, ובמה אפשר להחליפה, בכתבה הבאה