פשיעה קיברנטית

פשיעה קיברנטית והעולם האמיתי

אבטחת מידע היא לא עניין פנימי בלבד של הארגון אלא עניין שרשויות החוק צריכות להיות מעורבות בו, המקרים האחרונים שקרו בעולם צריכים להדליק נורה אדומה אצל כל מנהלי IT או בעלי עסקים בארגונים