פיזור הפגנות

קרן הכאב של רייטאון – כאב בלי נזק גופני

האם הפרות הסדר בבלעין ייפתרו בקרוב בעזרת קרני הכאב? חברת רייטאון תנסה נשק לא ממית חדש על אסירי כלא בקליפורניה – קרן הכאב. נשק זה אמנם נוסה בעבר באיזורי לחימה, אך תוצאות השימוש בו עדיין אינן חד משמעיות.