עצות משפטיות למפתחים

פיתוח ווב ואתרי אינטרנט: שאלות ותשובות משפטיות

יהונתן קלינגר מציע סדר פעולות ונהלים על מנת לקבוע Best Practices בכל הנוגע לפיתוח Web. מאמרו מבוסס על הידע שנצבר במהלך ליטיגציה במספר תיקים הנוגעים לתביעות בין מזמיני אתרי אינטרנט למפתחי האתר, מעצביו ומאחסניו ועל הנסיון בפתרון סכסוכים אלה גם מחוץ לבית המשפט ובטרם הבשילו לידי הליך.